F.A.Q: Hỏi đáp về sản phẩm,
dịch vụ techprofit
Tư vấn khuyến nghị
Học chứng khoán
Phân tích cổ phiếu
Hỏi đáp chung
Gói TechProfit GOLD
1. Quyền lợi của từng gói như thế nào? Điểm khác biệt giữa các gói tư vấn là gì?
2. Hình thức khuyến nghị của gói tư vấn
3. Gói Gold không được tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia, nếu có thắc mắc tôi sẽ liên hệ ai để được hỗ trợ?
4. TechProfit có cam kết về chất lượng của các gói tư vấn khuyến nghị Gold không?
Gói TechProfit gold plus
1. Với gói Gold Plus, tôi có được học lại các khóa chuyên sâu (Hello FA và Smart Trading) không?
2. Năm đầu mua Gold Plus tôi bận chưa tham gia 2 khóa học, năm sau chỉ mua Gold thì có được học bù?
3. Khi sử dụng gói Gold Plus, tôi có được chọn Chuyên viên tư vấn hay không?
Thanh toán dịch vụ
1. Thanh toán 1 lần hay thanh toán nhiều lần?
2. Tôi bị kẹt chứng khoán chưa có tiền nộp học, có thể đợi gần ngày nộp học phí được không?