F.A.Q: Hỏi đáp về sản phẩm,
dịch vụ techprofit
Tư vấn khuyến nghị
Học chứng khoán
Phân tích cổ phiếu
Hỏi đáp chung
Gói TechProfit GOLD
1. Quyền lợi của từng gói như thế nào? Điểm khác biệt giữa các gói tư vấn là gì?
2. Hình thức khuyến nghị của các gói tư vấn mới có thay đổi gì so với room VIP hiện tại không?
3. Gói Gold không được tư vấn trực tiếp bởi chuyên gia, nếu có thắc mắc tôi sẽ liên hệ ai để được hỗ trợ?
4. TechProfit có cam kết về chất lượng của các gói tư vấn khuyến nghị Gold, Diamond, Diamond Plus không?
Gói TechProfit diamond
1. Địa điểm và thời gian tổ chức huấn luyện dành cho gói Diamond/ Diamond Plus có linh hoạt không?
2. Tôi đang sử dụng room VIP, nếu chuyển lên gói Diamond thì đóng tiền thế nào?
3. Giờ tôi chọn gói Gold, nhưng sau 1 thời gian muốn chuyển qua Diamond và ngược lại có được không?
4. Khi có câu hỏi thì có thể hỏi trong room không?
Gói TechProfit diamond plus
1. Năm đầu mua Diamond Plus tôi bận chưa tham gia 2 khóa học, năm sau chỉ mua Gold thì có được học bù?
2. Khi sử dụng gói Diamond Plus, tôi có được chọn Chuyên viên tư vấn hay không?
3. Tôi đang sử dụng room VIP, nếu tôi chuyển lên Diamond Plus thì đóng tiền thế nào?
4. Với gói Diamond Plus, tôi có được học lại các khóa chuyên sâu (Trading Mastery và Let Profit Run) không?
bot techprofit
1. Nguyên tắc hoạt động của Bot TechProfit dựa trên những tiêu chí nào?
2. Làm sao tôi biết được BOT hiệu quả và sử dụng nó hiệu quả nhất?
3. Công cụ Bot có cho Khách hàng tra cứu lại lịch sử khuyến nghị không?
Chuyển đổi gói tư vấn
1. Quyền lợi của từng gói như thế nào? Điểm khác biệt giữa các gói tư vấn là gì?
2. Năm đầu mua Diamond Plus tôi bận chưa tham gia 2 khóa học, năm sau chỉ mua Gold thì có được học bù?
3. Hiện tại tôi sử dụng room VIP thấy hài lòng và không muốn chuyển đổi thì như thế nào?
4. Tôi đang sử dụng room VIP, nếu tôi chuyển lên Diamond Plus thì đóng tiền thế nào?
Thanh toán dịch vụ
1. Tôi đang sử dụng room VIP, nếu chuyển sang gói Gold (gói thấp hơn) thì có được hoàn tiền không?
2. Thanh toán 1 lần hay thanh toán nhiều lần?
3. Tôi bị kẹt chứng khoán chưa có tiền nộp học, có thể đợi gần ngày nộp học phí được không?
4. Tôi vừa renew xong, nếu chuyển đổi sang gói Gold sẽ thừa tiền. Tôi chỉ muốn dùng tối đa 1 năm trước để trải nghiệm thì có được hoàn lại tiền không?